Varumärkesstrategi som positionerar ditt varumärke

Illustration of brand architecture.

Varumärkesstrategi

Varumärkesstrategi är en långsiktig plan för att få konsumenterna att välja ditt varumärke framför konkurrenterna. Vi analyserar konkurrenterna i er produkt- eller tjänstekategori. Vi definierar er målgrupp och dess behov. Vi tar fram kärnvärden för ert varumärke som passar era varor och/eller tjänster och som gillas av målgruppen.

  • Ledarskapsvärdesmodell
  • Varumärkesarkitektur och varumärkesplattform
  • Upplevelsearkitektur
  • Kategoriledarskapstrappa
  • Namngivning
  • Digital strategi
Vad kostar varumärkesstrategi?

Ni är högst delaktiga i framtagandet av er varumärkesstrategi och vi tar fram den tillsammans med ett strukturerat tillvägagångssätt i ett antal workshops.

Varumärkesstrategi i ett förståeligt styrdokument

Arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi börjar med en heldags workshop där vi på ett strukturerat sätt intervjuar er. När vi har fått all den information som vi behöver från er genomför vi ett grundläggande arbete och återkommer sedan för en halvdags genomgång där vi presenterar och tar emot feedback från er. Vi diskuterar tillsammans och tar med oss insikter från detta. Efter ytterligare en runda med strategiarbete återkommer vi för slutpresentation. Hela varumärkesstrategin levereras som ett styrdokument.

Ledarskapsvärdesmodell

I Ledarskapsvärdesmodellen definierar vi vilken typ av varumärke ni är.

Varumärkesarkitektur och varumärkesplattform

Varumärkesarkitekturen är huvudstrukturen för att bygga ett stabilt varumärke över tid. Varumärkesplattformen är en förenkling av Varumärkesarkitekturen.

Upplevelsearkitektur

Upplevelsearkitekturen är en segmenteringsstruktur som definierar er målgrupps behov. Vi tar fram upplevelsearkitektur för både primär och sekundär målgrupp.

Kategoriledarskapstrappa

Kategoriledarskapstrappan åskådliggör de steg ni behöver ta över tid för att bygga varumärkeskännedom och gillande.

Namngivning

Om ni har en företagsidé som ni vill förverkliga kan vi hjälpa er med att ta fram ett passande attraktivt namn.

Digital strategi

I nuläget möter konsumenterna och målgruppen varumärket oftast genom digitala medier. Vi visar er hur ni på bästa sätt möter er målgrupp digitalt.

Ja, vi behöver en varumärkesstrategi

Kontakta oss så återkommer vi till er med kostnadsförslag och berättar om pris samt processen och våra workshops.

meddelandet har skickats
Något gick snett