Grafisk profil snygga till ditt företag

Happysite black logo symbol.

Grafisk profil ger ditt företag en visuell identitet

Grafisk profil, vad är det, vad innehåller den och vad har den för syfte? Vi hjälper dig att att ta fram eller uppdatera din logotyp och ditt figurmärke. Vi tar fram passande typsnitt för Rubriker och brödtext. Vi tar fram primära och kompletterande färger som stärker uppfattningen av ditt varumärke och differentierar det från konkurrenterna. Vi kompletterar med grafiska element vid behov.

Den grafiska profilen ska stärka ert varumärke och särskilja ert varumärke från konkurrenterna, på så sätt positionerar ni ert varumärke och blir ett tydligt visuellt val för målgruppen.

  • Logotyp, ordbild och figurmärke
  • Typografi, riktlinjer för rubriktypsnitt och brödtext
  • Färgsättning, primär och sekundärfärger
  • Grafiska element, för interaktivitet och igenkänning
  • Bildmanér
  • Grafisk profil styrdokument med regler för användning
Pris på grafisk profil

Det kan gälla en revitalisering och uppdatering av en existerande grafisk profil eller framtagandet av en helt ny. Kontakta oss så återkommer vi till dig snarast.

Grafisk profil och visuell identitet

Innehållet i den grafiska profilen och dess element har som syfte att skapa en visuell upplevelse som befäster och stärker värden hämtade ur varumärkesstrategin. Här nedan beskrivs de olika delarna som utgör en grafisk profil.

Logotyp, ordbild och figurmärke

Logotypen består oftast av ordbild och figurmärke. Ordbilden är hur varumärkesnamnets typografiska utformning ser ut och figurmärket är den symbol som visas bredvid ordbilden. Exempelvis så är Nikes figurmärke en swoosh och dess ordbild ett specifikt typsnitt i kursiv fet stil. Ibland så är ordbilden faktiskt också figurmärket som för till exempel Ica.

Typografi, riktlinjer för rubriktypsnitt och brödtext

Typografiska regler tas fram för att varumärket ska kunna särskiljas på fler sätt än genom logotypen. Vilket rubriktypsnitt ska användas och vilket typsnitt ska användas för brödtexten. De typografiska reglerna bestämmer även utseende på ingresser och på bildtexter.

Färgsättning, primär- och sekundärfärger

Vilka färger ett varumärke använder är naturligtvis viktigt för det visuella intrycket. Färgsättningen bör särskilja varumärket samtidigt som det passar för varumäkeskategorin. Vi tar fram både primär- och sekundärfärger för ditt varumärkes grafiska profil. Vi preciserar färgvärdena i färgrymderna HEX, sRGB och CMYK för både primär-och sekundärfärger.

Grafiska element för interaktivitet och igenkänning

Fler grafiska element kan användas för att stärka varumärkesintrycket generellt och kan även förbättra UX/UI digitalt. Det kan handla om symboler för era tjänste- eller produktkategorier.

Bildmanér

Tonaliteten och den allmänna känslan ett varumärkes bilder förmedlar är också viktig. Vi tar fram regler för hur ni arbetar med fotografiska bilder. Bilder kan också vara illustrationer och vi kan ta fram ett illustrationsmanér som stärker ert varumärkesintryck.

Grafisk profil styrdokument med regler för användning

Den. grafiska profilen sammanställs i ett styrdokument innehållande regler för användning för såväl tryckt som digitalt användande.

Ja, jag är intresserad av kostnadsförslag på en grafisk profil

Vi kan sköta en uppdatering eller en komplettering av er nuvarande grafiska profil. Vi kan också ta fram en helt ny grafisk profil åt er.

meddelandet har skickats
Något gick snett